Aktuality...

Vitajte...

 

 

Cieľmi OZ je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry a športu, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.
Uvedené platí pre všetky vekové kategórie mládeže a dospelých,
stará sa o športový (najmä basketbalový) rozvoj a na zlepšovanie
podmienok športovania detí a mládeže.

 

 


 


 


www.sme.sk


Ďakujeme za príspevky...

  


 

Mediálny partner...
 


Miesta domácich stretnutí:


Športová hala OA Sereď:

ZŠ J. A. Komenského Sereď:


ZŠ J. Fándlyho Sereď:
 

TOPlist

 

 

© 2008 Richard Kamensky